Reidar Brekke style=

Reidar Brekke

President
Øystein Gaaren style=

Øystein Gaaren

Sekretær
Olav Omsland style=

Olav Omsland

Kasserer
Kåre Wold style=

Kåre Wold

Past president
Erik Johan Bystrøm style=

Erik Johan Bystrøm

Styremedlem